Innehav

Postamentets investeringar är alla genomförda med en långsiktig strategi att starta, förvärva och utveckla bolag i eller med anknytning till fastighetsbranschen. Genom sitt aktiva ägande och starka finansiella ställning kan Postamentet tillföra värde till sina dotter- och intressebolag. Nedan följer ett urval av dessa bolag:
Fastigheter
Fastighetsbolaget Postamentet AB
Btob Fastigheter AB
Onoterade innehav
Cinclus Pharma
Vyer Technologies

Postamentet Fastigheter

Övriga innehav